Velkommen til Solsio

Velkommen til SOLSIO på Straume!

Velkommen til Ope Hus på SOLSIO!

Me er veldig stolte over prosjektet vårt som har fått status som Miljøbygg!
Det gjer at du kan få tilbod om husbankfinansiering med låg rente!

Kom og sjå kor fint det er blitt!

Laurdag 17. februar kl 14 – 15

Det gjer ingenting om du ikkje har tenkt å kjøpe leilegheit.
Me vil orientere om planar for heile området, og serverer kaffi/brus
og bollar til alle som vil ha! Det vert sjølvsagt og mogleg å få
informasjon om leilegheitene som me har til sals i bygg 2 og 3.

21 AV 35 LEILEGHEITER ER ALLEREIE SOLGT I TRINN 3!

Byggestart for trinn 3 er vedtatt. Kontakt meklar for avtale om visning!

Her kommer 35 nye leilegheiter over 6 plan i ulik storleik.

KUN 1 LEILEGHEIT IGJEN I BYGGETRINN 2!

Klar til innflytting i slutten av 1.kvartal!

Flotte leilegheiter berre eit steinkast frå Sartor Storsenter med kort veg til kino, handel og spisestadar. Parkering i kjellaretasjen.

SOLSIO NÆRINGSBYGG PÅ GRØNAPLASSEN

Grønaplassen - SOLSIO Næring

Grønaplassen er eit offentleg torg som no etablerast i forkant av SOLSIO. Her kjem det butikkar og ein triveleg kafe i kort avstand frå bustaden din.

Velkommen til SOLSIO på Straume!

Velkommen til Ope Hus på SOLSIO!

Me er veldig stolte over prosjektet vårt som har fått status som Miljøbygg!
Det gjer at du kan få tilbod om husbankfinansiering med låg rente!

Kom og sjå kor fint det er blitt!

Laurdag 17. februar kl 14 – 15

Det gjer ingenting om du ikkje har tenkt å kjøpe leilegheit.
Me vil orientere om planar for heile området, og serverer kaffi/brus
og bollar til alle som vil ha! Det vert sjølvsagt og mogleg å få
informasjon om leilegheitene som me har til sals i bygg 2 og 3.

21 AV 35 LEILEGHEITER ER ALLEREIE SOLGT I TRINN 3!

Byggestart for trinn 3 er vedtatt. Kontakt meklar for avtale om visning!

Her kommer 35 nye leilegheiter over 6 plan i ulik storleik.

KUN 1 LEILEGHEIT IGJEN I TRINN 2!

Klar til innflytting i slutten av 1.kvartal!

Flotte leilegheiter berre eit steinkast frå Sartor Storsenter med kort veg til kino, handel og spisestadar, i eit koseleg nabolag ved foten av Straumsfjellet.

SOLSIO NÆRINGSBYGG PÅ GRØNAPLASSEN

Grønaplassen - SOLSIO Næring

Grønaplassen er eit offentleg torg som no etablerast i forkant av SOLSIO. Her kjem det butikkar og ein triveleg kafe i kort avstand frå bustaden din.

Meir sentralt på Straume kjem du ikkje –
berre eit steinkast frå Sartor Storsenter!

Rundt eit sentralt grøntområde, vert det bygd bustadar og næringsbygg som blir tett knytt saman. SOLSIO vert eit intimt bumiljø med eigne terrassar og balkongar, og den grøne parkpromenaden dannar eit innbydande og koseleg uteområde, med kort veg til kino, handel og spisestadar. I forkant kjem næringsbygg med mellom anna uteservering, interiør, optikar og frisør/barberar. Anten du ønskjer ein effektiv kvardag, aktive stunder eller vil slappa av i din nye bustad med eigen balkong/terrasse, er Solsio staden for deg.

Sjå så flott det blir på Solsio til Straume!

 

Det er viktig å få inn den ville naturen inn i bysentrum, forklarar anleggsgartnar Aksel Lillebø i Sartor Mur og Belegningsstein AS.

Foto: Privat

På Solsio veks det opp ein stad der du kan bu, handla og leva. Anleggsgartnar Aksel Lillebø jobbar kvar dag for at Solsio skal bli eit triveleg uteområde for alle.

Straume er i ferd med å få eit nytt parkområde. Her kjem det store bed med torv frå Skogsvågen, einer, lyng og furutre, til glede for bebuarar, leietakarar og kundar på Solsio. Alt er nøye gjennomtenkt og planlagt, og vil vekse fram i takt med bustadane som kjem.

1 2