Velkommen til Solsio

Velkommen til SOLSIO på Straume!

Velkomen til Ope Hus på SOLSIO!

Me er veldig stolte over prosjektet vårt som har fått status som Miljøbygg!
Det gjer at du kan få tilbod om husbankfinansiering med låg rente!

Kom og sjå kor fint det er blitt, og få samstundes visning av den siste ferdige leilegheiten i trinn 2!

Laurdag 9. mars kl 13 – 14

Det er allereie solgt over halvparten av leilegheitene i Bygg 3 – vestvendte med meget gode solforhold og umiddelbar nærleik til alt Straume kan by på! Det gjer ingenting om du ikkje har tenkt å kjøpe leilegheit no. Me vil orientere om planar for heile området, og serverer kaffi/brus og bollar til alle som vil ha!

KUN 6 LEDIGE LEILEGHEITER IGJEN I TRINN 3!

Byggestart for trinn 3 er vedtatt. Kontakt meklar for avtale om visning!

Her kommer 35 nye leilegheiter over 6 plan i ulik storleik.

KUN 1 LEILEGHEIT IGJEN I BYGGETRINN 2!

Klar til innflytting!

Flotte leilegheiter berre eit steinkast frå Sartor Storsenter med kort veg til kino, handel og spisestadar. Parkering i kjellaretasjen.

SOLSIO NÆRINGSBYGG PÅ GRØNAPLASSEN

Grønaplassen - SOLSIO Næring

Grønaplassen er eit offentleg torg som no etablerast i forkant av SOLSIO. Her kjem det butikkar og ein triveleg kafe i kort avstand frå bustaden din.

Velkommen til SOLSIO på Straume!

Velkomen til Ope Hus på SOLSIO!

Me er veldig stolte over prosjektet vårt som har fått status som Miljøbygg!
Det gjer at du kan få tilbod om husbank-
finansiering med låg rente!

Kom og sjå kor fint det er blitt, og få
samstundes visning av den siste ferdige
leilegheiten i trinn 2!

Laurdag 9. mars kl 13 – 14

Det er allereie solgt over halvparten av
leilegheitene i Bygg 3 – vestvendte med meget gode solforhold og umiddelbar
nærleik til alt Straume kan by på! Det gjer ingenting om du ikkje har tenkt å kjøpe
leilegheit no. Me vil orientere om planar for heile området, og serverer kaffi/brus og
bollar til alle som vil ha!

KUN 6 LEDIGE LEILEGHEITER IGJEN I TRINN 3!

Byggestart for trinn 3 er vedtatt. Kontakt meklar for avtale om visning!

Her kommer 35 nye leilegheiter over 6 plan i ulik storleik.

KUN 1 LEILEGHEIT IGJEN I TRINN 2!

Klar til innflytting!

Flotte leilegheiter berre eit steinkast frå Sartor Storsenter med kort veg til kino, handel og spisestadar, i eit koseleg nabolag ved foten av Straumsfjellet.

SOLSIO NÆRINGSBYGG PÅ GRØNAPLASSEN

Grønaplassen - SOLSIO Næring

Grønaplassen er eit offentleg torg som no etablerast i forkant av SOLSIO. Her kjem det butikkar og ein triveleg kafe i kort avstand frå bustaden din.

Meir sentralt på Straume kjem du ikkje –
berre eit steinkast frå Sartor Storsenter!

Rundt eit sentralt grøntområde, vert det bygd bustadar og næringsbygg som blir tett knytt saman. SOLSIO vert eit intimt bumiljø med eigne terrassar og balkongar, og den grøne parkpromenaden dannar eit innbydande og koseleg uteområde, med kort veg til kino, handel og spisestadar. I forkant kjem næringsbygg med mellom anna uteservering, interiør, optikar og frisør/barberar. Anten du ønskjer ein effektiv kvardag, aktive stunder eller vil slappa av i din nye bustad med eigen balkong/terrasse, er Solsio staden for deg.

Sjå så flott det blir på Solsio til Straume!

 

Det er viktig å få inn den ville naturen inn i bysentrum, forklarar anleggsgartnar Aksel Lillebø i Sartor Mur og Belegningsstein AS.

Foto: Privat

På Solsio veks det opp ein stad der du kan bu, handla og leva. Anleggsgartnar Aksel Lillebø jobbar kvar dag for at Solsio skal bli eit triveleg uteområde for alle.

Straume er i ferd med å få eit nytt parkområde. Her kjem det store bed med torv frå Skogsvågen, einer, lyng og furutre, til glede for bebuarar, leietakarar og kundar på Solsio. Alt er nøye gjennomtenkt og planlagt, og vil vekse fram i takt med bustadane som kjem.

– Det skal likne på naturen som var her før og som allereie finns i området. Det er viktig å få inn den ville naturen inn i bysentrum, forklarar Aksel Lillebø i Sartor Mur og Belegningsstein AS. Dagane går til å leggje grasarmeringsstein og kantsteinar. Det skal bli grønt mellom betongen og asfalten, slik at det blir eit miljø som fungerer som hage for bustadblokkene, men også som eit uteområde for næringsbygga.

Formar sitt nye nabolag
Lillebø har 22 års erfaring som anleggsgartnar, og er opptatt av at grøntområdet ikkje skal bli for einsformig.

– Uteområdet sin kombinasjon av vill natur og reine linjer, grøne plenar, belegningsstein og leikeplass, blir utruleg flott. Byen veks og det blir fleire folk her. Då er det viktig å ha ein hage bebuarane kan bruke, og ein park som er kjekk for både store og små – godt skjerma for trafikken, fortel Lillebø. Han er fødd og oppvaksen i området, og synes det er stas å få forma sitt nye nabolag.

– Her har eg klatra og spelt fotball, og sett staden utvikla seg frå utmark til by. Eg trur at når byggeperioden er ferdig, og bebuarane får den freden som vil komme i hagen, må det vere medisin å vakne opp og gå ut, og treffe naboane sine i eit fint miljø, seier Lillebø.

NYHEITER FRÅ SOLSIO

Flyttar til Solsio – Leilegheita er midt i blinken for oss

 

Elsebeth og Bjørn Løvmo ser fram til å nyta livet som pensjonist på Solsio. Med leilegheit i 2. etasje har dei sikra seg flott utsikt over det grøne parkområdet

Foto: Privat

Elsebeth og Bjørn Løvmo hadde lenge leita etter ein sentral plass å bu. No gler dei seg til å bli ein del av Solsio. Pensjonistane flyttar inn i slutten av 2023, og er glade for at det framleis er ei lita stund til. No har dei god tid til å selje huset på Ågotnes, og til å forbereda seg på innflytting og designval.

– Vi ville ha litt tid på oss, så dette er midt i blinken. Det er utruleg sentralt! Vi var såpass tidleg ute at vi kunne velje etasje, fortel Elsebeth Løvmo fornøgd. Valet falt på ei leilegheit på 66 kvadratmeter i 2. etasje i Solsio.

– Vi ville ha kontakt med parken utanfor, derfor ville vi ikkje så høgt opp. Terrassen er på 11 kvadratmeter, ein passeleg størrelse, som vil få godt med sol på dagen og ettermiddagen. Leilegheita ligg lunt og beskytta mot vindkast, seier Elsebeth

Utsikt over parken
Ekteparet gler seg til å nyta utsikten over parken og alle aktivitetane som høyrer med. Uteområdet blir ei blanding av vill natur, reine linjer, grøne plenar, belegningsstein og leikeplass, som ligg godt skjerma for trafikken. Det blir ei grøn og bilfri perle. Ein stad der små og store trygt kan ferdast.

Sjølv om parken framleis er i utvikling, har det allereie blitt planta litt plen, furutre og lyngvekstar. Det skal bli grønt og frodig på baksida av næringsbygget, til glede for bebuarar og besøkande.

– Vi skal plante bærplantar, busker og tresortar som eksisterer i naturen på Sotra. I parken kjem det blant anna seljetre, kvitrogn og humleplanter, fortel anleggsgartnar Aksel Lillebø i Sartor Mur og Belegningsstein AS.

Gjennomført og sutalaust
– For oss er det viktig at det ser ordentleg og fint ut i området, og at alt er klart til vi flyttar inn. Vi gler oss til å få eit meir sosialt liv, og til ein lettvint og sutalaus kvardag. Det blir så kjekt å få alt i nærleiken, fortel Elsebeth.

Den sentrale plasseringa gjer mange mogelegheiter med kort veg til kafé, restaurantar, kjøpesenteret, aktivitetar og ikkje minst Bergen. Ekteparet er ofte innom Solsio for å følje med på utviklinga. Området er stadig i endring.

– Her går det bussar heile tida, og det blir lett for oss å ta spontane turar til Bergen, påpeiker Bjørn Løvmo. Dei skal framleis ha bil og garasjeplass, men ser fram til å kunne køyre meir kollektivt.

– I dag har vi eit altfor stort hus og er nøydd til å ha bil for å kome oss rundt. Vi to treng ikkje allverda med plass. I Solsio får vi alt vi treng, seier Elsebeth og smiler.

MaTilla flyttar til Solsio på Straume!

 

MaTilla-gründer Hilde Sævild Teige synes det er viktig å vera så mykje som mogeleg i butikken. Ho blir inspirert av kundane, kva dei likar og kva som får dei til å føla seg vel.

Foto: Privat

For 11 år sidan satsa Hilde Sævild Teige på eigen damekolleksjon i Bildøybakken. I midten av juni finn du den populære MaTilla-butikken sentralt plassert på Straume – nærmare bestemt Grønaplassen på Solsio.

Det kokar rundt MaTilla-gründeren. Om dagen er ho i butikken, på kvelden designar ho nye plagg, og innimellom alt planlegg ho flytting til nytt butikklokale på Solsio.

– Vi har vore på jakt etter nye lokalar ei stund, og endeleg fann vi det. For oss er det viktig at butikken er skjerma, og at kundane framleis får følelsen av å vera i ein trygg og god oase, fortel Hilde Sævild Teige. Snart flyttar ho butikken frå Bildøybakken til sentrale Solsio, der ho får litt større areal å boltra seg på i næringsbygget. Marens hjørne og Specsavers blir nye, gode naboar.

– Målet er å ta med sjela vår til Straume. Det er viktig for kundane våre. Vi skal vera den same MaTilla-butikken som dei kjenner, seier Hilde.

Alltid nyheiter i butikken
MaTilla er inne i sitt ellevte år. Mykje har skjedd sidan ho starta. På ei tidspunkt var det 80 butikkar i Noreg som selde MaTilla. Det var storproduksjon av klede, men det var også større restlager. Hilde endra retning. Ho ville ha mindre svinn, begynte med redesign og prioriterte miljøvenlege materiale som resirkulert polyester, ull, silke, cellulosefiber, viskose og tencel.

Dei siste åra har Hilde prioritert eigen butikk med lavt produksjonsnivå og handsydde plagg. Det er ikkje lenger to kolleksjonar, men hyppige. Men kundane må vera raskt ute, for det lagast færre plagg enn før.

– No er det akkurat slik eg vil ha det. Eg designar heile tida, vurderer behovet og har alltid noko i produksjon. Vi har størrelsar frå 34 til 46/48, og ser det er behov for store størrelsar. Å produsere i mindre volum og færre einingar gjer også varene våre meir eksklusive og unike, seier Hilde.

Vil auke bemanninga
2022 har vore lovande for MaTilla med ei betydeleg salsauking. Ho jobbar heiltid i butikken, men har også to tilsette som jobbar deltid, i tillegg til familiemedlem som støttar henne.

– Målet er å få fleire tilsette. Ofte er vi to på jobb, for behovet har vore større. Det kjem inn nye kundar heile tida. Gjennomsnittskunden er her i 1,5 time, fortel Hilde. MaTilla har ei god blanding av lokale og tilreisande kundar frå Bergen, Fana, Åsane, Samnanger og Voss.

– Sist helg kom det ei køyrande heilt frå Trondheim i lånt bil. Det er mange som kjenner oss frå då vi selde til butikkar rundt i Noreg, og som føljer oss på Facebook eller Instagram, seier Hilde.

Specsavers sikrar solbrillene på Solsio

På Solsio vert det sol nok for alle. Alle leilegheitene har balkongar som vender mot vest, som betyr sol når klokka passerer 12. Då er det fint å ha ein brillebutikk i nærleiken, som har eit stort utval av briller og solbriller.

Specsavers er nemleg også under utvikling. Dei nye butikklokala ligg på gateplan mot Grønamyrsvegen, midt i buen til gullbygget.

– Dette er ei fantastisk plassering på cirka 140 kvadratmeter. Vi er godt i gang med butikkprosjektet, og planen er å opne 24. mars, fortel Nina O. Herdlevær, som saman med optikar og dagleg leiar John T. Flodmo, eig Specsavers Straume.

Utvidar butikken og aukar teamet
Sidan 1995 har optikerkjeda vore leietakarar i nabobygget. Då dei fekk tilbod om å flytte inn i eit større og nytt lokale, greip dei sjansen.

– Solsio gjorde det mogeleg for oss å utvide verksemda. Vi investerer ein god del både med nytt, topp moderne utstyr og ny innreiing, og får nesten dobbelt så store lokalar i eit heilt nytt fantastisk bygg. Det betyr at vi får dobla kapasiteten på synundersøkingar, så vi var aldri i tvil om å seie ja, seier Nina.

Specsavers har eigne designarar som teiknar og utformar den nye butikken. I tillegg har dei auka staben med to nye tilsette.

– God augehelse er viktig. Hos oss får kundane den hjelpen dei treng for å finne sitt ideelle synhjelpemiddel. Det kan vere flotte briller, solbriller eller kontaktlinser, og for mange begge delar, seier Nina.

Susanne får sin første leilegheit, og Siren flyttar frå hus til Solsio!

Susanne Husebø Seter og Siren Edvardsen gler seg til å bli naboar i kvar sin nye leilegheit på Solsio.

Foto: Karoline Rag

Susanne Husebø Seter (23) var ein av dei første kjøparane
– Eg har budd heime på Straumsfjellet fram til no. Det er kjekt å kjøpa noko nytt med fastpris og sleppe bodkrig. For meg var dette ein enklare måte å komme inn på bustadmarknaden, seier Susanne, som studerer til å bli grunnskulelærer på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Ho slo til på førehandssalet, og sikra seg leilegheit i fjerde etasje på 55 kvadratmeter med balkong.

– For meg var det viktig å bu på Straume, at det er ein toppleilegheit og at det var eit fint område utanfor med både park og kafé. Familien min bur berre eit steinkast unna, og eg jobbar deltid på informasjonen til Coop Obs på Sartor Storsenter, fortel Susanne. Ho har spart til leilegheit sidan ho begynte å jobbe, og synes det er kjekt å kunne klara seg sjølv.

Flyttar frå hus til lettstelt leilegheit
I 28 år har Siren Edvardsen (59) budd i eit hus i Lonavegen. Nyleg slo ho til på ein treroms med solrik altan i tredje etasje.

– Eg ville bu sentralt, men ha noko som var litt enklare å halde. Heile familien min bur på Sotra, og for meg var det viktig å ha god plass til barnebarna når dei kjem på besøk, fortel Siren. Ho køyrer forbi Grønamyrvegen kvar dag, og fekk såleis med seg at Solsio-prosjektet var starta.

– Dei beste leilegheitene gjekk fort, så eg kasta meg i det. Eg likar at bygget er tilbaketrekt, vestvendt og nært alle fasilitetar. Nabolaget blir ei blanding mellom unge og eldre, og det trur eg blir veldig fint, seier Siren.

Det er vi som byggjer SOLSIO!

Eigar Kåre Bjørøy , driftsleiar Rune Heggelund, utleigeansvarleg Lene Haug, eigedomssjef Roy-Eddy Lie og prosjektleiar May Britt Hevrøy gler seg over at bygginga endeleg er i gong på Solsio

Foto: Solsio Utvikling

Solsio Utvikling er eigd av Liegruppen og Kåre Bjorøy Holding. Selskapet skal utvikle og drifta området langs “solsio” av Grønamyrvegen. No byggjast det ein heilt ny bydel med boligar, park og næringsbygg, kor ein kan bu, arbeide og leve godt i eit nytt og trivelege nabolag ved foten av Straumsfjellet, midt i hjartet av Straume.